Najczęściej kupowane

Warunki zwrotu i anulowania

W ciągu 10 dni macie Państwo prawo do odstąpienia od zakupu. Należy jednak poprzeć ten fakt pisemnym oświadczeniem - wysłać je listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym, bez znamion użytkowania.
Otrzymujecie Państwo zwrot pieniędzy za zamówiony przedmiot, jednak sami pokrywacie koszt odesłania go i ewentualnych innych związanych z tym nakładów (np. przelewu bankowego).